Court jurisprudences

I SA/Wa 2093/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044172 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 362/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734107 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 468/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019061 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 765/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975077 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 12/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019060 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 19/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019092 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 21/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074069 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 33/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3018893 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SPP/Gd 138/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087296 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SPP/Gd 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3087283 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 168/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647538 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 169/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647565 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647550 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 171/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647520 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 172/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647569 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 173/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647587 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 174/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647522 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 175/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648627 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 177/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647526 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 242/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648606 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UK 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647548 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I UZ 5/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647576 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV Ka 173/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2673208 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KK 417/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647227 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KK 418/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2675066 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KK 430/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2648670 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KK 431/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2657461 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KK 86/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2647575 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV KO 108/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2678279 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV P 120/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2680536 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV P 126/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2747574 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV P 3/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2750833 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV RC 542/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2785726 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 130/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2645805 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2645510 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Gl 5/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3132622 - wyrok z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 1252/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2646195 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 129/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654247 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 216/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2653196 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 237/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2657241 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2653172 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 295/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2656526 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 304/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3133795 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 305/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3137351 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654224 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 494/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2679121 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 942/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2679154 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Po 958/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2654078 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 101/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2680073 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

IV SA/Wr 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2680021 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.