21648/11, Prawo do życia. Dopuszczenie do badań klinicznych nowego leku pacjentki bez sprawdzenia i monitorowania jej stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Śmierć pacjentki, TRASKUNOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 sierpnia 2022 r. 21648/11 Prawo do życia. Dopuszczenie do badań klinicznych nowego leku pacjentki bez sprawdzenia i monitorowania jej stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Śmierć pacjentki

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.