Court jurisprudences

III SA/Kr 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2703352 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 660/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704397 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704453 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Kr 662/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2704384 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 492/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706529 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Po 539/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2706096 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1188/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778911 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 2397/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2736740 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 2398/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752064 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142411 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 474/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139908 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SAB/Gl 108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703581 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SAB/Kr 118/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714826 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SAB/Kr 61/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2714776 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SO/Gl 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2703813 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SPP/Gd 100/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086731 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SPP/Gd 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086735 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III SPP/Gd 82/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3086742 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III U 501/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2747440 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

III UZP 3/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNP 2020/1/9 - uchwała z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II K 447/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

LEX nr 2718230 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II K 450/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2725611 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II K 541/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2767805 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II Kow 708/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3036086 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II KZ 24/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2751003 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II OPP 6/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2736886 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II S 305/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770343 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 63/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717450 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 64/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717544 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717405 - postanowienie z dnia 8 sierpnia 2019 r.