Court jurisprudences

V KK 155/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098118 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V KK 360/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098131 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V RC 304/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3026700 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1163/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111826 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111807 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1212/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143193 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111820 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 190/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128982 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143424 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 306/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111790 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 438/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143082 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 557/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142715 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 598/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086744 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 617/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140645 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 649/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139022 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138118 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2019 r.

XII C 1888/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2724501 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

XII C 659/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2731625 - wyrok z dnia 14 sierpnia 2019 r.

I C 1062/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2726702 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 1198/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127948 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 1370/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747174 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 147/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2761723 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 1740/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741268 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 1879/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2719291 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 30/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2719406 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 830/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2717694 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I C 865/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 2717723 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I Ca 249/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2718346 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I FSK 1216/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141709 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I FSK 580/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715078 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I FZ 147/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2704950 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I FZ 177/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715081 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I GSK 399/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778930 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I GSK 400/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778903 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I GSK 401/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778927 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I GSK 421/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778904 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

I GSK 422/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778916 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II Ca 244/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2717111 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II Ca 703/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 2784208 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 2724/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721905 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 2899/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715164 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 2997/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733542 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3062/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733529 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3063/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740682 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3064/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739710 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3065/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740661 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3086/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769509 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3127/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739808 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3292/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2730439 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II FSK 3485/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2739735 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II GSK 2275/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2020/3/37 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

II GSK 565/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727936 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III AUa 1001/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2730943 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III Ca 154/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729416 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III Ca 188/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729412 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III Ca 51/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2729418 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III Ca 703/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2759196 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III KK 556/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098133 - postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III RC 247/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie

LEX nr 2799357 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III RC 287/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku

LEX nr 2730480 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

III RC 56/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu

LEX nr 2719314 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.