Court jurisprudences

III SA/Gl 668/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2706872 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Lu 254/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713402 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Lu 255/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2713414 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Łd 626/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2712511 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1434/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141253 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1435/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142621 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 1594/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139785 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 2925/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752043 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wa 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3023270 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III SA/Wr 127/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865923 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III U 547/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2758233 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III U 624/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2747439 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III UK 203/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/10/110 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III UK 212/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3161578 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III UK 328/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106352 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

III UK 332/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3106349 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 111/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku

LEX nr 2825706 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 1418/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2724494 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 259/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku

LEX nr 2747910 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 410/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2719023 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 88/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2728707 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 1976/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725265 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 2268/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740628 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 534/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740648 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3142446 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.