Court jurisprudences

II K 259/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku

LEX nr 2747910 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 410/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2719023 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II K 88/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2728707 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 1976/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2725265 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 2268/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740628 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II OSK 534/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740648 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Bk 58/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3142446 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140103 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 157/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140595 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715714 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 221/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2707181 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2716339 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Gd 387/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141496 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 247/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723508 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2730428 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2730446 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ke 485/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141672 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Kr 357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2712488 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Lu 460/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2714237 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 247/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2714563 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Ol 470/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2712458 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 1353/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3139505 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 849/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2707207 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

II SA/Rz 912/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2707076 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2019 r.