Court jurisprudences

II SAB/Wa 481/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073550 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 538/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142229 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SO/Kr 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2715033 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SO/Wa 23/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073479 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2723703 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714552 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II W 429/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2721283 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II W 477/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2847154 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 1638/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722678 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 1723/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715308 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 1840/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714876 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2491/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715241 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2628/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865171 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2629/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740640 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2647/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2721333 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2653/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2713895 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2653/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2720874 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 2680/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733474 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 67/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719194 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 68/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719237 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OSK 71/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719160 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OZ 666/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714785 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OZ 716/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714833 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OZ 722/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2722626 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OZ 738/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740555 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I OZ 739/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2715295 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bd 379/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2714223 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714550 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 242/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714592 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 341/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714579 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 342/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714624 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 351/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714618 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 352/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714562 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714515 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 588/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2714575 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1029/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2733500 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1030/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140859 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1157/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2725274 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1175/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139962 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1196/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2718633 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1198/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2718591 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 738/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141808 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 739/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142280 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 740/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141295 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 783/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2736709 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 810/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141267 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 811/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140957 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 812/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141507 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 991/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143201 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 255/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3144157 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 762/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2736796 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.