Court jurisprudences

II SAB/Wa 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778888 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 416/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073490 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778838 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SAB/Wa 529/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865118 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SO/Bk 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2717421 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SO/Łd 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2714560 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714839 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 159/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714845 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2715329 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

II SPP/Po 174/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2714775 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I NSP 70/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727394 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 23/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716168 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 24/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716223 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 31/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716217 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 42/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716149 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 43/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716127 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 44/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716122 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 48/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2717470 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 49/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716126 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 50/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716194 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OPP 53/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716120 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 1072/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778849 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 1193/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719906 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 1674/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778878 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 171/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778873 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 2583/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778861 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OSK 916/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778840 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OW 182/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2716128 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OZ 510/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2719910 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I OZ 741/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778894 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 152/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2719834 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 258/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2719862 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 301/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2719812 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 44/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2719822 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Bk 471/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2719832 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Gd 1357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2715467 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Gl 468/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143833 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 1001/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143973 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 1002/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139541 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 1036/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141359 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 1037/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3141713 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 606/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2733603 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Lu 607/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2733499 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Op 35/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2716425 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

I SA/Po 915/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141307 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.