Court jurisprudences

3140/14, POLUS v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

35575/12, ETE v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

43462/16, T.E. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

45011/14, OROS v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

4503/07, VOLKOVY v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

48159/17, KIREYEVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

50266/13, MIHAI v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

51116/14, GOLYSHEV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

6297/12, KONTOS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

66575/12, YILDIZ v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

7967/14, KRUTAK v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

83275/17, CALLEJA v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

9293/14, J.J. v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 3 września 2019 r.

I ACa 1280/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 3080774 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 1285/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2766732 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 177/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2741139 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 270/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2719934 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 3059/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3070068 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 3330/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3037684 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 339/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 2762958 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 415/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2762822 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 4828/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3029981 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I C 644/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008261 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 303/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2729150 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 308/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2749593 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 312/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2729144 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 314/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2729148 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 323/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2729147 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I Ca 324/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2749590 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I CO 62/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2721806 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I CSK 357/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170645 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 1036/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2742996 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 1114/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778802 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 1166/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778793 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 1186/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743004 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 592/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727090 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

I FSK 944/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769418 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II1 Co 2699/2019 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2737885 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II AKa 248/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2729450 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II AKz 390/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2751429 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II C 1018/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2729348 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II CO 142/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718786 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 1998/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769404 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3003/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769416 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3004/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778810 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3056/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065902 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3076/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769448 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3079/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769403 - postanowienie z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3081/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778775 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3091/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065901 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3171/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3140908 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3176/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740587 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.

II FSK 3193/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3142968 - wyrok z dnia 3 września 2019 r.