Court jurisprudences

V KK 602/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3170651 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1086/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142938 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 1175/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111771 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 314/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111774 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 333/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044046 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 396/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111767 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 398/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143164 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 456/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111800 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 457/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111796 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086733 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 638/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140851 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111769 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 748/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2733561 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 763/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138609 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142064 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 887/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139661 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V SA/Wa 933/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141490 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2019 r.

V W 4939/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2731635 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

XIV K 685/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3030552 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

X Ka 567/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747826 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

XVII AmE 203/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2847187 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

XVII AmE 238/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2747796 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

XXV C 441/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3092616 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

XXVII Ca 811/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2749580 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

16230/10, KAVAK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

17038/11, BAYRAM v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

25842/17, ÇILGIN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

27573/12, TÜRK v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

27743/07, YILDIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

47010/10, KARTAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

59434/10, SENDAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

63102/11, ÇARKI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

78168/13, VANEYEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

82054/17, TEMIZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 27 sierpnia 2019 r.

9106/09, RODIONOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I C 146/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2723257 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I C 180/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3017473 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I C 260/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2979179 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I C 66/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3103532 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I Ca 225/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2749589 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 1109/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2752054 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 1716/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751975 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 1793/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778833 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 781/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778887 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 782/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3038650 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I FSK 783/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778856 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II AKa 43/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3126045 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 2936/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059690 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 2938/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2714629 - postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 2942/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059693 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 2943/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778872 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3015/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059667 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3018/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733585 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3151/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733556 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3186/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733546 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3232/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059691 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.

II FSK 3250/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751987 - wyrok z dnia 27 sierpnia 2019 r.