Court jurisprudences

I SA/Gd 1435/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2717886 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gd 860/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140019 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gd 956/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139135 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gd 984/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2739856 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gl 159/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2739704 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gl 227/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726456 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gl 235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2721368 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Gl 236/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2721426 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 1243/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2751894 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 1372/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3013844 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 17/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769444 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 337/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143894 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138413 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 415/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2717461 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 418/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3144158 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 430/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769459 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 512/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739759 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 625/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769453 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Kr 794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769419 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3144005 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 270/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739672 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 458/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3144063 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 503/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717467 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 504/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717458 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 548/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717490 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 595/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717395 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 609/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717897 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717606 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Łd 623/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2717529 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 1212/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2719147 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 257/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143089 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 389/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2726324 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723764 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723076 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Rz 428/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2723119 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717502 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 636/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717485 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717577 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717392 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Sz 655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717508 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1204/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022817 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079369 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1363/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079401 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 1661/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047373 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 2222/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141296 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2757516 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141184 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 732/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013848 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SA/Wa 952/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022864 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Gl 9/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726111 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 248/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022902 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 336/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2721620 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SAB/Wa 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073285 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

I SO/Kr 1/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086714 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV CO 174/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2718793 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV Ka 614/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2741993 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV Ka 641/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2752529 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV P 49/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747635 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV P 56/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2724801 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 345/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717562 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717403 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.