Court jurisprudences

IV SA/Po 453/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2721409 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 591/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717384 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 647/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2717565 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 655/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720726 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 657/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720733 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Po 716/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2720755 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1033/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975933 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1133/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976060 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1281/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739822 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022935 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013679 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1420/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725402 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1669/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976048 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1779/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031788 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1946/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944793 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 1973/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944898 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SA/Wa 364/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022799 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1074/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975789 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1075/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976124 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1076/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975976 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 1077/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038577 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 636/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975839 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 649/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975885 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 650/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143380 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 655/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865683 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 770/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013895 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 898/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022808 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022752 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wa 900/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976047 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SAB/Wr 117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2722630 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV SO/Wa 12/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866526 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

IV U 174/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2728141 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV U 219/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2721181 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

IV U 634/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2728158 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

T-217/18, DK v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/357/30 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V AGa 179/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3026668 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V GC 1860/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2978303 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VIII Ga 270/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2741263 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VIII GC 5/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2741262 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VIII Ka 353/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2749520 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VIII Ka 476/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2749507 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VIII Pa 187/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2718181 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

VII K 500/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781005 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VII SA/Wa 516/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038640 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

VII SA/Wa 696/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744803 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VII SA/Wa 77/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739893 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VII SA/Wa 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2725264 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VI Ka 431/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2736552 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

VI SA/Wa 1363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739776 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

VI SA/Wa 1821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2719182 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

VI U 1690/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3127897 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V S 36/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3026656 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 1120/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111486 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 1308/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138420 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 1374/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111536 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 153/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140254 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 1755/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142788 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 1905/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128968 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 208/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079378 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

V SA/Wa 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141668 - postanowienie z dnia 10 września 2019 r.