Court jurisprudences

I SA/Gd 1116/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731457 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3139657 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 116/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3142253 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 1441/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2718813 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 1545/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2720638 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 734/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729230 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 735/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729224 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gd 821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2718635 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gl 540/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141754 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gl 619/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2723205 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Gl 770/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2726518 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Kr 234/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2866329 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Kr 247/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769414 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Kr 653/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2757509 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Kr 814/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739902 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Kr 913/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138934 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 1013/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138179 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 1045/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3143003 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 1086/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3144199 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 2/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739683 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 430/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783720 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 604/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739835 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 605/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739734 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 608/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739679 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Lu 609/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2739817 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Ol 282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142024 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Ol 382/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3140521 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Ol 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2723645 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Ol 470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2721972 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 170/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2723482 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 171/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2723521 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 172/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2723423 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 174/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2723525 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 192/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2739833 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Op 220/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2748728 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Po 300/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140139 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Po 301/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143675 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Po 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3144065 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Rz 462/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2717845 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Sz 1026/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3031759 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Sz 180/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717546 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Sz 323/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727765 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Sz 623/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2719141 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Sz 667/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2717420 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.