Court jurisprudences

II SA/Ke 469/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3141223 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2726497 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 508/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2724793 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2724897 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 537/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2724471 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 539/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2723480 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2724465 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 546/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2730015 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ke 551/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2724424 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Kr 809/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2719509 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Lu 209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2718589 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Lu 376/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2751908 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Lu 378/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2719204 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Lu 387/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2751913 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Lu 493/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2757504 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Ol 648/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2724787 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 146/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2717873 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728921 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 489/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728972 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 624/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2717874 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 748/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2728885 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 794/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2717911 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 1286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038649 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 1357/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041560 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 365/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143250 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143659 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865523 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 994/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138487 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SAB/Gl 48/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2717812 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

II SAB/Rz 66/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143602 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SAB/Rz 76/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2739740 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SAB/Wa 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783721 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I NO 6/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2722867 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I Ns 76/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2721170 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I NSP 89/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2727510 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I OSK 2496/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748780 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2723510 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 223/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138065 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 292/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139951 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 328/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2769442 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 383/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139633 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 390/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2730053 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2717844 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.

I SA/Bd 533/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2717893 - postanowienie z dnia 11 września 2019 r.