Court jurisprudences

II GSK 5306/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726300 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

II GSK 753/19, Skarga kasacyjna. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2740396 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II GSK 984/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783641 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II GZ 212/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726322 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

II GZ 213/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2726304 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III AUa 183/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3093415 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III AUa 1923/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2019/4/38 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III C 1308/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3008876 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III C 1312/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3008907 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III Ca 1017/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033359 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III Ca 1278/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2761842 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III Ca 1701/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033601 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III Ca 844/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2747548 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III Ca 924/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033365 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III KK 492/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3176994 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III Ns 93/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3027715 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III RC 103/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach

LEX nr 2756708 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 272/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2728475 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 479/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2738782 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2738811 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3143002 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 502/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140120 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 513/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3138905 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2730050 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Gd 545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742799 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 1215/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142018 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 21/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139521 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 340/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138970 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730920 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742340 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 681/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3143102 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 726/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142475 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140738 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 784/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142206 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Kr 785/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2726286 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3144031 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 168/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783650 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742275 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742411 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 266/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2738905 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2742389 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Lu 68/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139623 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Łd 397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143553 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Łd 597/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2744605 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Łd 603/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733927 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Łd 708/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3142828 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

III SA/Łd 85/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728530 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.