Court jurisprudences

IV SA/Po 492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2728960 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729292 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142807 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Po 642/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140219 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1007/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014175 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1079/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014113 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1189/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027359 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769011 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140751 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1676/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138007 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072916 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1902/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944963 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1948/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014076 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 1979/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014028 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wa 734/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945127 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 181/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141449 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 268/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3141894 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 295/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733245 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 318/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142727 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SA/Wr 81/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755434 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 130/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2751260 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 132/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736152 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV SAB/Wr 159/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733149 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IV U 210/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2732417 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IV U 86/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2736577 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

IX Ca 134/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2732947 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

IX U 292/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2741220 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

T-372/18, COLOMBANI v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/423/38 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

T-599/18, AERIS INVEST v. SRB - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2019/423/53 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

Ts 72/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/15 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

V ACz 460/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2729840 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

V Ca 321/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2782200 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

V CSK 647/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096811 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

V GC 270/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2753815 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

V GC 3/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2736493 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VI GC 724/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3103456 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII K 724/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2748013 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII Pz 50/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2742068 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 389/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865692 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783642 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143954 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 473/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139480 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 478/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865500 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 490/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2783652 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 496/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059579 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 505/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2768926 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 507/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072980 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 522/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866032 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII SA/Wa 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2740230 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII U 1397/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747260 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VIII U 2527/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2735226 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII Kz 503/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2739629 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 1031/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141444 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 1066/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022652 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 1885/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072941 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 2000/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022624 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 296/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079315 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 347/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2726276 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744679 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

VII SA/Wa 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143245 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.