Court jurisprudences

40888/07, TAYLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

41309/15, KOVÁCS v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

41918/18, NEVEDOMSKAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

42224/06, AYDOĞAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

4294/09, TOKAREVA I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49412/18, SUCHININAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49724/15, NEAGUL v. PORTUGALIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

50376/13, M.D. v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

53022/15, ULUDAĞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

57326/18, KOLOZSY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

58688/17, GIZORI I INNI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

61730/08, MATEVOSYAN v. ARMENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

62631/14, SZABÓ I INNI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

7834/12, LOPAC I INNI v. CHORWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

8284/07, BATIASHVILI v. GRUZJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

9549/18, DUBINKIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

I ACo 60/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3103467 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I C 1270/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2736531 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 1573/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2731690 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 1698/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3127829 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 235/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2736926 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 295/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2747496 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 302/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3039157 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 361/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2747625 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 410/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2747491 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 449/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2773299 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 524/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2736449 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 603/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2758695 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 652/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 2735145 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 739/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2747430 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I C 782/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2736925 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I CSK 292/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097007 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I DSK 10/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179207 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1157/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768971 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1183/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783651 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1214/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768995 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1298/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769127 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1455/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2751252 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1492/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768938 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 1871/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744511 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 618/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755437 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

I FSK 894/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768994 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II AKa 115/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817715 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II AKa 118/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2817717 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II AKa 363/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2761601 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II C 176/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2739159 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II C 256/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2741964 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II Ca 1523/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3008407 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II Ca 790/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2767955 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

II DO 22/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3123893 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

II DSS 6/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3123854 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II FSK 1179/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768936 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II FSK 1531/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759137 - wyrok z dnia 10 października 2019 r.

II FSK 1601/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2727114 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.