Court jurisprudences

III SA/Po 493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2739339 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 495/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742279 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 496/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2739332 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 502/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140310 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 503/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3143161 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742449 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 517/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141786 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 523/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3139607 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2739433 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727073 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 680/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727725 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Po 716/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727532 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III SA/Wr 370/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865986 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III SAB/Gl 268/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139610 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SAB/Kr 108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138095 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

III SAB/Kr 144/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2727658 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III SAB/Wr 528/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098811 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

III U 1710/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

LEX nr 3103446 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 120/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3055720 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 171/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2758192 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 264/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103489 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 359/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2736558 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 533/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776319 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 578/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 2771910 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 625/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku

LEX nr 2747909 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 903/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2732963 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II K 966/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2736560 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II KK 29/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097170 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2157/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3138971 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2837/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769000 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2850/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735649 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2851/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735724 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2880/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2759132 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2883/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2769072 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 2905/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737297 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II OSK 3183/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865635 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II OZ 895/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737812 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II S 304/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770295 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II S 370/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770358 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II S 53/19 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2729451 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138008 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 480/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744514 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 536/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744724 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 57/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139718 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138823 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 601/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748494 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 644/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3142922 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bd 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2865247 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 268/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3139567 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 528/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2739438 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 576/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2739343 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728595 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 605/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2739412 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 612/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3143837 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Bk 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3140737 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gd 482/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2729699 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gd 514/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744624 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gd 531/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2727572 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 572/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139449 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2733167 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 733/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2737264 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 765/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2755426 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 801/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138372 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Gl 805/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139271 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.