Court jurisprudences

II SA/Ke 619/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2731380 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Kr 625/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728564 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Kr 771/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2728511 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2759144 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 284/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783429 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 316/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2975938 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 345/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138282 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 354/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3013905 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Lu 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3013924 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 392/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138496 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727795 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 447/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141423 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739386 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739446 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 558/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2742291 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739404 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2739344 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 629/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727574 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Łd 731/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727700 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 309/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3138090 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 550/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3140184 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 575/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3141977 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 598/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139291 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 604/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3143510 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2737765 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 622/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2744697 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 638/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2742311 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Ol 659/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2742299 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 271/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3138297 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 278/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2739363 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2729311 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 282/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2738256 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 287/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3143793 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2734846 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2727034 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Op 335/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2728966 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 350/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2744621 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3140316 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 506/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3143027 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 586/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3038539 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 827/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3144209 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 832/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3142892 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 926/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3138738 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Rz 996/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2748374 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Sz 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2729223 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1098/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038485 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038530 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086555 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086579 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1519/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086604 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 1543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098617 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 280/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976173 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976032 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 700/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144067 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 776/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141498 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wa 848/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059477 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 107/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895602 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 117/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2768913 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 186/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755484 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2769055 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 310/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755502 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 352/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143567 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895625 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2783496 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 398/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3144154 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 399/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865413 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

II SA/Wr 439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2742344 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.