Court jurisprudences

I SA/Kr 446/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138856 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086633 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 694/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768948 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 796/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783514 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730866 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 841/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783590 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 880/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768918 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Kr 926/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086506 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 305/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727806 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143670 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728519 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3143369 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 379/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751241 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2730052 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751317 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2751346 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Łd 566/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2755440 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Ol 280/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727101 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Ol 281/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2727063 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 487/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2727592 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 512/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2735717 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Rz 536/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2734967 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Sz 478/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727581 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Sz 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2727177 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1098/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014161 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013999 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 1406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138212 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 2163/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976122 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 2280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865586 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 385/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079354 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 707/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976082 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SA/Wa 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014139 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I SAB/Łd 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2728593 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I SPP/Ol 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2729634 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

I UK 212/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3011498 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

I UK 215/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2020/9/100 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV CSK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772576 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV Ka 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2784618 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV KZ 51/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/11-12/71 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 626/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2729779 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 693/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727045 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 724/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727138 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 774/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727622 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Po 863/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142500 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1081/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976154 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1082/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975994 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1230/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022701 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022573 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1232/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022592 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1616/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022616 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1630/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141980 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1631/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142509 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1641/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022685 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1683/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976128 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1933/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014133 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 1934/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014026 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 2049/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975809 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 2360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022744 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SA/Wa 250/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138318 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Po 177/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2727087 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1140/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031696 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 545/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038492 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 546/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038537 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 547/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038561 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 658/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731370 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wa 692/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143020 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV SAB/Wr 176/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733106 - postanowienie z dnia 15 października 2019 r.

IV U 204/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2781488 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IV U 733/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2784272 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

IX U 1070/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2764096 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.