Court jurisprudences

I OSK 487/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748319 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 497/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748395 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 533/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748449 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 541/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734953 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 564/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3144107 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 565/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3139719 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 572/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3143788 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OSK 589/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3141165 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I OZ 958/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734771 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bd 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2748404 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bd 427/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2768941 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 299/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2733984 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 389/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738903 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 390/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738825 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 391/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738711 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 392/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738840 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 393/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736100 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736050 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 395/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736186 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 398/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738902 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 399/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738867 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748464 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748531 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 403/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2737761 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 404/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2737800 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 405/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738918 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738807 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 407/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738789 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 408/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2738891 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 409/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748479 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 410/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748310 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736191 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 412/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736053 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 413/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2737809 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 418/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736157 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736070 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 426/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748372 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 427/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2748491 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 483/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728522 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 484/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728581 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2736088 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Bk 537/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2728589 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1033/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748430 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1147/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3141724 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 1324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748441 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 595/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2755483 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744712 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2783573 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gd 899/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3140171 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 1124/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2727772 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 162/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744644 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 163/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744524 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 444/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142078 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142412 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744780 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2737257 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Gl 869/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2738242 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 108/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769013 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 22/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783545 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 324/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139656 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 494/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3144096 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768937 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783568 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783508 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 670/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3086553 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 791/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2783418 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 829/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755511 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 843/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755395 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.

I SA/Kr 853/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138036 - wyrok z dnia 16 października 2019 r.