Court jurisprudences

II FSK 3510/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2724470 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II FSK 3535/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059489 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II FSK 3664/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059554 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II FSK 814/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768944 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III C 1252/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3009746 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III Ca 624/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033341 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III Ca 764/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3033340 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III RC 616/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2747419 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III RC 82/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2960964 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Gd 527/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2726306 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Kr 680/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138012 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Kr 731/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140628 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Kr 857/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2724473 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Kr 901/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2724411 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Łd 764/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2726112 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Wa 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769125 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Wa 1621/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945123 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Wa 1775/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139632 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Wa 1895/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945006 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SA/Wr 382/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098810 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 483/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3022589 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 486/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3013947 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 490/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014135 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 491/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014029 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 492/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3013942 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 493/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014057 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 496/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014126 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

III SAB/Wr 497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2744548 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II K 565/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 3103491 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II K 888/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2767856 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II K 9/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2750826 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II K 97/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3011390 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II K 990/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2742609 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II Ka 235/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2747459 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Bd 349/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2727061 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Gd 490/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2724910 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Gd 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2724926 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Kr 158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2725465 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Kr 315/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2727522 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Kr 517/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730824 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Kr 689/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2725266 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Sz 1129/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2728570 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Sz 789/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2728579 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 1002/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031655 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 1879/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014009 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 2040/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059520 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 580/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140889 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 602/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014159 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 721/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139421 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 85/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142827 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wa 854/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013994 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wr 440/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726121 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.

II SA/Wr 472/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2726466 - postanowienie z dnia 4 października 2019 r.