Court jurisprudences

I SA/Lu 102/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3140289 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 20/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2783592 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 315/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138784 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 316/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138754 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Lu 317/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138230 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Łd 331/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3141018 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Łd 700/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2737790 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Ol 558/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139314 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 288/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2750622 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 342/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3141486 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3140963 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Op 372/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2755192 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Po 1006/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2944921 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Po 351/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750665 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Rz 643/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2732075 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Rz 644/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2732238 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 360/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750612 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2741073 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 376/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750413 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 394/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2754922 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3138063 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 414/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3138916 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 416/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750704 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750586 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 422/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2755072 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 429/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2757238 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Sz 434/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750557 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Wa 1038/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3013998 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SA/Wa 1939/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975740 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

I SAB/Wa 397/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014154 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV CO 220/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173010 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV CO 222/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053985 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV Ka 540/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2972974 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV Ka 663/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2944329 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV KK 276/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122315 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV KK 421/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3173020 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV KK 518/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122226 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV KK 531/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122270 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV KO 116/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2019/11-12/72 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV SA/Po 542/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2734359 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SA/Po 698/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2737795 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SA/Po 806/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142908 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SA/Wa 1470/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141657 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SA/Wa 3261/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731483 - postanowienie z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1030/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038497 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1031/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038560 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1033/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038517 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1034/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038529 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1035/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139256 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142454 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1262/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142882 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1263/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140160 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1264/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143959 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 1265/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140274 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 587/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142826 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142130 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 590/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142226 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 592/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141730 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975713 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

IV SAB/Wa 684/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143452 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.