Court jurisprudences

I SA/Gd 1204/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2748344 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1205/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742490 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1207/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2742398 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1208/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744552 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1209/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744765 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1210/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744651 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1212/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744680 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gd 1213/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2744579 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 1019/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728594 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 544/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2750780 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 632/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2728461 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 874/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3142815 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 875/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139917 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Gl 876/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139420 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Ke 262/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2734379 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Ke 334/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3138380 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Lu 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2729267 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Lu 562/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2735705 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Łd 565/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2727807 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Ol 290/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3142990 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Ol 294/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3140455 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Ol 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3139340 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Op 125/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759175 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Op 126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759102 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Op 360/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2759130 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Op 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2735695 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Op 429/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2727662 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Po 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750490 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Po 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750538 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Po 542/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2730110 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Sz 296/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2742485 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Sz 298/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2742444 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Sz 299/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2748546 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 1120/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086530 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 1165/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098841 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 1187/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086640 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 1409/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143330 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 1706/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022708 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 2023/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086577 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 458/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014059 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Wa 748/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139180 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.