Court jurisprudences

VI SA/Wa 1489/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072991 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1499/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2755175 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072936 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1639/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072998 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1699/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748336 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1700/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748387 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1748/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3073042 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072932 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 1896/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014105 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

VI SA/Wa 556/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764958 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI U 1121/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2784578 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI U 302/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

LEX nr 3036690 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

VI U 510/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3061303 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V KK 468/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2757995 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V KK 514/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097159 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1025/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098906 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1194/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138621 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111358 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139131 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1605/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138874 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 1701/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141199 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 480/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072917 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098734 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 611/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098616 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 614/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138325 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 660/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2778646 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143946 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 693/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142913 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 731/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079302 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 734/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079326 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 848/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111373 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 849/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111407 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 862/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140728 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 960/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111393 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 961/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111372 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V SA/Wa 970/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142127 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

V U 374/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2764013 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XI GC 705/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2752545 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XIII GC 1704/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2777436 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XIV C 429/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2747355 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

X K 244/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2785505 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

X Ka 943/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747791 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

X Ka 953/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2747795 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XVII AmC 10/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2755281 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XXV C 232/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061402 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XXV C 589/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2781190 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XXV C 778/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2761634 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

23641/17, PISICĂ v. MOŁDAWIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

36226/11, HATİCE ÇOBAN v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

48171/10, AKVARDAR v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

48741/11, BYCHKOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

67068/11, STANKŪNAITĖ v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

77185/11, PODDUBNYY v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I ACa 1024/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 3127707 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 100/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2766142 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 1036/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2973694 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 12/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2784597 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 1310/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127919 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 1314/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3127929 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 134/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2769927 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 177/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2749780 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 190/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2740741 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 299/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3057012 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 403/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2747504 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 462/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2767850 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 540/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3052916 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 591/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2750242 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 651/13 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2747429 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 668/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008266 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 673/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3008260 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 780/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3033449 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I C 990/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747644 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

I CSK 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122222 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I CSK 122/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122251 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I CSK 230/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3179220 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

I CSK 284/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083080 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.