11247/18, Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Pobyt małoletniego w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Pomoc psychologiczna udzielona małoletniemu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, R.M. I INNI v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 lutego 2023 r. 11247/18 Zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Pobyt małoletniego w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Pomoc psychologiczna udzielona małoletniemu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z francuskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.