Court jurisprudences

II SA/Po 411/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3138315 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II SA/Sz 365/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2741787 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SA/Sz 549/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3143951 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SA/Wr 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738251 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SA/Wr 613/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738302 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Bd 41/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2741020 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 159/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2738746 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Po 67/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2755080 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Sz 92/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2738216 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 562/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043912 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 632/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041470 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 638/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014492 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SO/Bd 17/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2741784 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II SO/Wa 47/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041469 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II UK 11/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122340 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II UK 143/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3011497 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II UK 144/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3170235 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II UK 360/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3097175 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II UK 375/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3170308 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

II W 1871/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2776431 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II W 968/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy

LEX nr 3103428 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

I Ns 252/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 2739605 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1006/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778559 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1043/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757039 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1045/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2757109 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1048/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778423 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1100/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778483 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1245/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778541 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

I OSK 1252/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2761886 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.