Court jurisprudences

II FSK 3792/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748396 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III AUa 1246/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2019/4/41-42 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III C 1435/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3076464 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III CSK 107/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105456 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732058 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731481 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 590/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2733097 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 606/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732245 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 607/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732202 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 608/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731996 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 609/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732152 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 610/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732155 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 652/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732030 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 653/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732258 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Gd 654/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732057 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Kr 882/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2739423 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 1993/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739311 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 214/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975825 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 2566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059515 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 2629/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975931 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 291/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059601 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 320/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143743 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 334/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764944 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 354/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139332 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 362/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059494 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 370/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139680 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014084 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 608/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014069 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 690/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038543 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 72/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976087 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 784/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2769115 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 821/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976086 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 829/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975838 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 899/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138205 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 970/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2975798 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

III SA/Wa 990/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2731433 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SAB/Kr 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2730892 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

III SAB/Wa 33/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143396 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 1091/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3039154 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 175/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2758185 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 205/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach

LEX nr 2766689 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 209/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2758189 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 340/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2749020 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 345/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gorlicach

LEX nr 3027639 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II K 453/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2739150 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II Ka 264/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2747462 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II Ka 566/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2739131 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II Ka 702/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2741239 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II Ka 704/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2739128 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II ONP 2/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735721 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II ONP 3/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748535 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II OSK 2387/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748347 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II OW 137/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2748308 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II OZ 959/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735620 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II OZ 960/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735749 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II OZ 962/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2735605 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Bd 1316/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3139009 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gd 507/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2731440 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gd 511/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2733205 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gd 544/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2732170 - postanowienie z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 320/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2741810 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 652/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139769 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 693/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138603 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2757246 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 766/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3138093 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 808/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744699 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 815/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3139194 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Gl 831/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3143409 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Kr 423/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2744788 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Kr 547/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2742567 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Kr 741/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2744717 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

II SA/Kr 749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741486 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.