Court jurisprudences

II SA/Wr 316/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976378 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 402/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2754937 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 534/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2755214 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3142350 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 552/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2742247 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 559/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2865680 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 69/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945047 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140412 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Bd 77/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2742263 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 332/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2741906 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141260 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3139105 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 358/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2755116 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Po 66/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3140070 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Po 98/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2742223 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Sz 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2761288 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 199/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059384 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 255/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944965 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 388/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945013 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

II W 861/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2761678 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I Ns 428/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2747634 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 160/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756350 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 161/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756056 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 162/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756091 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 194/19, Rozpoznanie protestu wyborczego. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755918 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 209/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756116 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 210/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756236 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 245/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755941 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 246/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755962 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 248/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755959 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 249/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756329 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 262/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756069 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 264/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756017 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 270/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756171 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 292/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756247 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 293/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756282 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 310/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756160 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I NSW 312/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756060 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OPP 51/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743394 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 1146/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778566 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 1314/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778499 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 1587/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778536 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 1677/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778464 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2443/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865237 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2639/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2755148 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2756/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2754957 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2884/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778443 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2885/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778467 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2888/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778558 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2889/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783332 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2891/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783345 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2940/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2783396 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2942/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746801 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 2943/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746819 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OSK 760/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778419 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

I OW 126/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2746861 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OW 127/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2865470 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OW 128/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778516 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1048/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778449 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1049/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778579 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1067/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750503 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1068/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750510 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I OZ 1069/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744086 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.

I PK 25/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3120929 - postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r.