Court jurisprudences

IV U 330/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978325 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 331/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978557 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 333/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978321 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IV U 355/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978330 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX Ca 1161/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2750878 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX P 216/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2748653 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

IX U 9/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2748652 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V CNP 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2763376 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 311/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096785 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 322/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046258 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 346/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096829 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V CSK 347/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2748997 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V GC 562/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 2937416 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V GC 620/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 2937417 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII C 896/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762851 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII Ga 324/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2755270 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII Ga 351/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2755266 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII U 1100/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2747235 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VIII U 2925/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2785783 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII K 605/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781129 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII Ka 928/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2763443 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 924/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142699 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 949/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021988 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 971/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142907 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VII SAB/Wa 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749863 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1155/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140576 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1251/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748944 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014383 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138283 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138607 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072785 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1439/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014300 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1460/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142724 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1475/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014455 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014345 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143730 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1687/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014296 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1815/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014486 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1858/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865870 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1911/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2741055 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1951/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2865073 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1958/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072816 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1960/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014367 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 511/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2764920 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SAB/Wa 48/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014199 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SAB/Wa 49/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014424 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SPP/Wa 45/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014360 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI SPP/Wa 51/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014268 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

VI U 695/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3103395 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V K 80/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2758087 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1055/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098847 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1103/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3111334 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1221/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098771 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1226/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098787 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138870 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 713/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142348 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V SA/Wa 739/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143874 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

V U 1050/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2767809 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

V W 5174/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2739666 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XI GC 1196/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2747524 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XI GC 788/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2753752 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XIV C 150/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2749063 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XIV K 17/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3030553 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XIV K 641/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3030551 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

XV Ca 811/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3032820 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

12576/12, TSIGARAS v. GRECJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

13467/17, POTYLCHAK v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2019 r.

23179/15, YİĞİT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2019 r.

23760/04, JALBA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2019 r.

24069/12, SERINO v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2019 r.

25244/18, N.A. v. FINLANDIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

25890/09, TUNCER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 listopada 2019 r.