Court jurisprudences

II SA/Gl 994/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2753449 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1031/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768838 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1057/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142422 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1062/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2768629 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1078/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2763172 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 287/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761283 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Kr 961/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761408 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Łd 260/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2764687 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Łd 440/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2761201 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Łd 621/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2764572 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Łd 728/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3138409 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Łd 750/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2743294 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 1106/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2757100 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 1245/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2743241 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 533/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3038430 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2774606 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 928/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3038436 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Rz 962/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2757117 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Sz 612/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2764591 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Sz 904/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2749244 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 1039/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143149 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 1283/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139664 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 1461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142020 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 1507/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014497 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 2267/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098724 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 640/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976629 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 724/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138449 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 768/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144121 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 867/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014404 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SA/Wa 868/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014513 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Bd 72/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2745787 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Kr 382/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3141009 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Rz 90/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2774613 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Rz 92/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2774711 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Sz 73/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2749415 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 397/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014308 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 406/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014349 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 507/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014422 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 508/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014506 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 509/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3017094 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 511/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014468 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014277 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 513/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014411 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 514/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014487 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SAB/Wa 515/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014366 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II SO/Wa 51/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072799 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

II W 279/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2753871 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II W 364/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 2767822 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II W 532/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Działdowie

LEX nr 3008018 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

II W 71/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3045040 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

I Ns 790/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Targu

LEX nr 2966127 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I NSW 243/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755852 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I NSW 262/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755984 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I NSW 264/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755872 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I NSW 352/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756278 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I OSK 1410/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778120 - wyrok z dnia 22 listopada 2019 r.

I OSK 2793/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744037 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

I OSK 2863/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749373 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.