Court jurisprudences

IV KK 120/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2753145 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 69/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122347 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 71/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099210 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 760/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3122312 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 771/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099215 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV P 10/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2766119 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV Pa 29/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2756816 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2761454 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 528/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748095 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746283 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141777 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 828/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764602 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1045/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014421 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1182/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138952 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059325 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 139/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072822 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1684/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3027334 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1849/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072827 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1869/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072891 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1920/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059360 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1921/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059419 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1947/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945007 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1955/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014464 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2018/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945023 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2045/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945168 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2088/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059410 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2146/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014512 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2163/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059402 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2424/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038465 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2457/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014189 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 953/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3031611 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Po 211/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2761296 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1037/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038409 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1039/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976571 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 681/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139208 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 742/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139603 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 890/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021934 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 891/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021983 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 892/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021951 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 194/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2745627 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2745698 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV U 1281/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767414 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV U 140/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767425 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV U 1626/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2756384 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV U 819/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978970 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV U 965/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767400 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IX C 1363/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3103420 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IX Ca 1087/19, Swobodna ocena dowodów - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2764044 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IX U 1231/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774400 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IX U 934/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774387 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

SK 17/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/65 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

Ts 151/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/57 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V ACa 784/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2766753 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V GC 1587/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3103391 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V GC 3070/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3008004 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI Gz 302/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2766713 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII GC 1430/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

LEX nr 2770290 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VIII C 13/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3127769 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VIII C 868/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762898 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VIII GC 662/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2847181 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VIII Kp 1345/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3082560 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VIII Ns 318/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2777460 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.