Court jurisprudences

II OSK 3425/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778234 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 3431/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2745288 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 3460/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749376 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 38/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2782433 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 70/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749217 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 74/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2778194 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II OZ 1039/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2745352 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OZ 1044/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744329 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II OZ 1048/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2749236 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II S 428/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770315 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II S 466/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770322 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II S 474/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2770355 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 261/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3141936 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 475/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2772027 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 555/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3140463 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 650/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2761520 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 684/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2764579 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 727/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2758953 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2764628 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 789/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2763117 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 812/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2778026 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bd 827/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3138076 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bk 283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2749303 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Bk 630/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2752145 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1140/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2763130 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1200/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3138675 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 1621/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2752360 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 348/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3142534 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140256 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 836/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140459 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Kr 902/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3140417 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 346/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3128851 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3138631 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 384/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2945213 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3139793 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 432/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2772111 - postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 445/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2761475 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 447/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3079090 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II SA/Lu 452/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3014303 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.