Court jurisprudences

VII Pa 72/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3076797 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII Pa 87/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3076795 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII Pa 88/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3076789 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 1448/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2772082 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 153/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072875 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 1759/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072806 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 1760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072832 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 1920/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744106 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 2114/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072807 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 2187/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038426 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072760 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SA/Wa 401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072887 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII SAB/Wa 142/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072726 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VII U 1055/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2912698 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII U 200/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2945566 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII U 534/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2825678 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VII U 649/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2817598 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI Ka 1314/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2907118 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI P 555/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2784263 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1089/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2758899 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1090/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2758878 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1286/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014206 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1339/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014302 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2772011 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1501/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142346 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139063 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1521/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976502 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1579/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014431 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1596/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014306 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1646/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021892 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1656/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140426 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2761194 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1746/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2866516 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1768/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945218 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1814/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014382 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

VI W 39/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 2785746 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V KK 341/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096972 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V KK 475/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105479 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V KK 489/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756186 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V KK 489/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2753555 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V KK 582/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2755942 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V P 487/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3051372 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1538/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142068 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1687/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098901 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1770/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140683 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 1868/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142660 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 2002/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142434 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 402/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140275 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142150 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 612/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138132 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 636/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098654 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 647/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098822 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 65/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138495 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 665/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098765 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 720/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098755 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 752/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142048 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 826/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143222 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 831/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138521 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 876/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140956 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 894/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140570 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 896/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142616 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SA/Wa 941/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098761 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

V SAB/Wa 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3139399 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

V U 1098/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2956772 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.