Court jurisprudences

I SA/Op 421/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2761478 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Op 458/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2745355 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141198 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 638/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3142158 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 729/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141950 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 745/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746351 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 794/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745778 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 803/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745701 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 806/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746331 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Po 905/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2745722 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1054/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014476 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1088/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014251 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1335/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014384 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1356/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976879 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1381/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142587 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1429/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143437 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1430/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142545 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1466/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021863 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1484/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3142372 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1538/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976465 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1565/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976607 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1628/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038478 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1738/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014221 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 1886/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086460 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 2113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3128850 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 355/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976882 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 571/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138748 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 633/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022000 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 788/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976782 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 887/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976732 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 906/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014197 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 980/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976610 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wa 987/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072862 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 450/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3140454 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 497/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3143477 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 510/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3139955 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 515/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3021921 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3014266 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 534/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2976350 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SA/Wr 662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945118 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SAB/Kr 23/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3021908 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I SPP/Gd 76/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2745351 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV Ca 689/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766190 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV Ca 815/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2766176 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV CO 236/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099201 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV CO 251/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099211 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV CO 252/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3119582 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV CZ 88/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779948 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 120/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2756090 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 120/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2753145 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 69/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122347 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 71/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099210 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 760/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3122312 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV KK 771/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3099215 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

IV P 10/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2766119 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV Pa 29/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2756816 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 217/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2761454 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 528/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2748095 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 661/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2746283 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 807/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3141777 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

IV SA/Po 828/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2764602 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.