Court jurisprudences

VI SA/Wa 2048/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021899 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2100/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014201 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2183/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748960 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2203/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751760 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2204/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751658 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2205/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750007 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2206/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752372 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2207/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2749988 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2208/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752223 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2209/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750077 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2210/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751602 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2211/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752290 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2212/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750125 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752186 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2214/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2752230 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2215/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2751612 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2231/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014426 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2232/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014294 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2233/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014208 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2234/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047351 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2235/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014250 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2236/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014331 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2237/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014425 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2238/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014472 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2239/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014318 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2240/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014449 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2241/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014241 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2242/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014337 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2243/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014190 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2324/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748968 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 2325/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2748966 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 780/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072848 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VI U 2028/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2954776 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VI U 2182/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2834470 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V K 41/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2834460 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V KK 171/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096987 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V KK 618/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105468 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V Pa 77/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2785700 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V U 990/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 3127731 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V U 991/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 3127729 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI GC 1190/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2750882 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI GC 1197/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2750888 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI GC 1521/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3127826 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XIII GC 1704/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2788530 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XII K 194/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2762004 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI Ka 951/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799328 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI Ka 966/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2825758 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI Ka 975/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799344 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XVI GC 302/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2944325 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XVII AmE 361/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127792 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XXIII Ga 96/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3052895 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

XXV C 1509/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2891741 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XXVII Ca 954/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2766135 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I1 C 2760/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3030120 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I ACa 414/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3127862 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I ACa 543/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3030042 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I AGa 92/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2932554 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 1128/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2759503 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 152/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy

LEX nr 3057451 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 161/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3049760 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 1686/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

LEX nr 2772897 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 1783/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2756735 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 2409/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 2770770 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 2730/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2923482 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 2745/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2766134 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 292/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3022524 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 485/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2784333 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 737/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2770928 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 833/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766090 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I C 876/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2761543 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I Ca 361/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2761135 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I Ca 485/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2767816 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I Ca 488/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2761532 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I Ca 490/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2761538 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I CZ 79/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2782630 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.

I FSK 1490/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3021927 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

I FSK 1602/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744363 - postanowienie z dnia 27 listopada 2019 r.