Court jurisprudences

IV SA/Po 727/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2749998 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1125/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976406 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1126/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976382 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1662/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021884 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065758 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1695/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065800 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1713/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038461 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1894/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072851 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1932/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945201 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1942/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2945025 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 1994/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014452 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2103/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014501 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 2159/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140343 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wa 3259/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059354 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SA/Wr 429/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2745630 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 1543/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059335 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 609/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3141428 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 610/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3143516 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 837/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3138918 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 888/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3144023 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wa 889/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3140314 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 174/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2745741 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SAB/Wr 218/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2746308 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV SO/Wa 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059392 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 1175/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767379 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 1198/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767385 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 1201/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767445 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 147/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2751864 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 156/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2753896 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 1893/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767389 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 836/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2784270 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV U 999/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2767419 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV Ua 11/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984951 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

IV Ua 30/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2984950 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

T-667/18, PINTO TEIXEIRA v. ESDZ - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2020/36/27 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V ACa 23/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2759051 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V Ca 1660/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3021052 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V Ca 2111/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2764407 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

V CO 270/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096979 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V CSK 235/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096791 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V CSK 249/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096816 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V CSK 281/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096821 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V CSK 282/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096780 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V CSK 286/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3096803 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

V GC 3091/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2774001 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VI ACa 854/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2769891 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VIII C 438/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762861 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VIII C 790/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762866 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

VIII Gz 182/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2770876 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.

VIII Gz 187/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2770885 - postanowienie z dnia 28 listopada 2019 r.