Court jurisprudences

I FSK 1445/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743438 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I FSK 153/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743279 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I FSK 62/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743316 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

I FZ 223/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743338 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

II AKa 223/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2759495 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II AKa 277/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2772930 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II AKa 289/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2772927 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II AKa 291/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

KSAG 2020/1/5 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II AKa 295/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

KZS 2020/5/71 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II C 1285/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2767839 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

II FSK 1075/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3065787 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

II FSK 2269/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2753522 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

II FZ 663/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744372 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

II FZ 734/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2743763 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

II FZ 770/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2768677 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 1319/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055712 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 1346/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055715 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 1370/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055706 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 1462/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055689 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 1710/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2774749 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 2017/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3056397 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III Ca 2030/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3055690 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III K 284/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2753695 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III K 76/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2761687 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III RC 23/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3103424 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 308/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742255 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 507/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742227 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141485 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 669/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2751790 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 684/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2768834 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 688/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3141037 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 754/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2761461 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 793/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3140272 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Gl 846/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2742215 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1035/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743426 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Kr 1059/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743311 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Kr 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2743346 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 330/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753460 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 409/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3140748 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 516/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2768623 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 543/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2758951 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 724/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2758982 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Łd 790/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2750069 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 332/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3038407 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 357/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3086405 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 388/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976347 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 419/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2768648 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 495/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3079146 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wa 787/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2944958 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wr 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092403 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SA/Wr 499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3092408 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SAB/Wr 1020/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2743364 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.

III SAB/Wr 1117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098839 - postanowienie z dnia 20 listopada 2019 r.