Court jurisprudences

III SA/Łd 824/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753394 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 899/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753420 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 985/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2753462 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Po 769/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2754198 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Po 789/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2754162 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Po 801/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2754281 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2227/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976381 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SA/Wa 2228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976696 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III SAB/Kr 170/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2761102 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III U 409/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3103387 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 126/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775318 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 183/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775335 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 199/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775333 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775338 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 393/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/1/6 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 54/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3107001 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 1096/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2781275 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 1353/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3103294 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 1584/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2772872 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 208/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3069329 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 236/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3103336 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 338/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

LEX nr 3069965 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 340/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3069400 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 570/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3036535 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II K 915/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3103383 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

II KK 254/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098395 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.