Court jurisprudences

I SA/Sz 724/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2756557 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

I SA/Sz 725/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2756668 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

I SAB/Sz 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2758616 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CO 271/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154754 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CO 278/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3055844 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CO 280/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154745 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CSK 232/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154757 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CSK 252/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772854 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CSK 276/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154766 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CSK 327/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772812 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV CSK 373/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779507 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 387/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069515 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 566/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3008413 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 654/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103279 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 686/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103280 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 800/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103286 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 816/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069541 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 821/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764317 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 850/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764039 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 865/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103284 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 871/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2775982 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 879/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2775991 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 889/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2775992 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 891/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103281 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV Ka 902/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103285 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV P 173/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2799243 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV P 25/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2766115 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 1067/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2976404 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 1840/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3054335 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV SA/Wa 2697/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3014525 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV U 1353/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2775353 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV U 1386/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2775673 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV U 1428/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2773626 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IV U 473/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2769792 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IX C 1365/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3103369 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IX U 303/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2769818 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IX U 350/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2769817 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

IX U 943/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2817739 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

T-154/19, ZU v. ESDZ - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2020/61/42 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

V ACa 376/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2977542 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V Ca 1583/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2891810 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V Ca 2528/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2773350 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V CO 243/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2772515 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

V CO 253/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3058403 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

V CO 286/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3055849 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

V CSK 465/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3098412 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

V GC 1379/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2797364 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V GC 1568/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3127781 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V GC 252/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3021081 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V GC 525/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2985000 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

V GC 641/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 3024978 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VII Ga 391/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2974964 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VII Ga 435/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 3008078 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 1073/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2784464 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 1771/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2775684 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 1957/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2763917 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 2083/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762876 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 69/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2775679 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 854/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2762890 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII C 956/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2775676 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII Ga 126/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2774365 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII Ga 92/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2770882 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII GC 545/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2774380 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII Gz 350/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2766757 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII Gz 369/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2766758 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII P 41/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766659 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII U 2213/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009058 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII U 2452/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2773282 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII U 3787/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2766658 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VIII U 489/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2773285 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 1656/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3021748 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

VII SA/Wa 2283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043617 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.

VII SAB/Wa 155/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072660 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r.