Court jurisprudences

II OSK 522/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010627 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OSK 523/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010549 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OSK 526/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785214 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OSK 530/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3010608 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OSK 531/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785450 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OZ 1202/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772463 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II OZ 1204/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772445 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 690/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2773569 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Bd 930/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2773523 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2771249 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 526/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2765998 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Bk 834/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2766516 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 1066/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2798865 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1374/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769311 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1410/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2769349 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1136/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3015010 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 1220/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2767677 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 879/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2771291 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 958/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2771276 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2554/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3015009 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2590/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3019762 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2601/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010498 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2925840 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SA/Wr 802/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2945304 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SAB/Kr 399/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767646 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SAB/Sz 113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2771282 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SO/Sz 14/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2771295 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

II SO/Wr 4/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2925828 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I Ns 292/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2774013 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 1529/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3019777 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 1748/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2825559 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 1750/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2825619 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 1758/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779434 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 1759/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779384 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 2760/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798878 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OSK 3158/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798781 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OZ 1343/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798980 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I OZ 1346/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798660 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I PK 209/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161544 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I PK 224/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161511 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1602/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2767716 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 614/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085722 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 972/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2766501 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 541/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010422 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 609/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2773920 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.