Court jurisprudences

II SA/Sz 696/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2798682 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2584/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3043590 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2659/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041103 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SA/Wa 2674/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010568 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SAB/Kr 430/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767666 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SAB/Łd 94/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2781996 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SAB/Po 129/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766514 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SAB/Po 85/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766503 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SAB/Sz 102/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2781919 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SO/Bk 31/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2769645 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SO/Po 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766573 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SPP/Gd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3085802 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II SPP/Po 288/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766546 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II UK 179/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2783246 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

II UK 184/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/3/32 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I KK 33/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146620 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I Ns 302/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 3026236 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1390/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2785378 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1443/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085773 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1466/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3128750 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1473/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092046 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1525/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085860 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1537/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774917 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1588/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775257 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1736/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798729 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 1747/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798666 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 3228/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2781910 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OSK 850/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772395 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OZ 1331/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798804 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OZ 1332/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774918 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OZ 1335/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774852 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I OZ 1341/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774836 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1282/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764254 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1283/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764196 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1284/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764237 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 1285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2764251 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

I SA/Gl 645/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3010547 - wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.