Court jurisprudences

I SA/Rz 708/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2767707 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 743/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2770115 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775216 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 776/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775867 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775259 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 857/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2773529 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SA/Sz 997/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2775928 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SO/Po 7/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770095 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

I SO/Po 8/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770099 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 1087/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069048 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 1093/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069044 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 1128/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3069073 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 817/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2799537 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 853/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3008050 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV Ka 956/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3103173 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV KK 248/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3176606 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV KK 307/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147350 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV KK 428/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130810 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV KK 480/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130846 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV P 31/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2785738 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 1088/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769666 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2766586 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3010438 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 865/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3010407 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 929/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769681 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1356/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078960 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1804/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030860 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2217/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3053382 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2254/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072566 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2595/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030828 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2662/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030906 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2820/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3053370 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3053389 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2894/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3078971 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 3108/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3034048 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 916/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3022039 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SA/Wr 379/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2774853 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Po 228/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2770086 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Po 230/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2767333 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1589/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059209 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1590/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3059245 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1615/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3092031 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3041165 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 264/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3046886 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 293/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2774888 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3041166 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 328/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2774825 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wr 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3041099 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 1446/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3095492 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 270/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3029742 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 502/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978948 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 506/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978954 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 511/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978947 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 513/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978966 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 515/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3020984 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 516/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3020991 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 532/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2978971 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IV U 64/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3029739 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IX P 120/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2956767 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IX U 1015/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2877579 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IX U 1237/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2954786 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

IX U 1381/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2954791 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

K 4/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/5 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2020 r.