Court jurisprudences

II SA/Ke 1113/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773204 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 794/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3010576 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 821/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775930 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 917/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2773800 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 920/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2785200 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ke 922/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2785251 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1257/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2770068 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1272/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2770687 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 1359/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2770643 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Kr 510/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798839 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 12/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2773170 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 564/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010663 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 750/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3053369 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 755/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2976904 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 756/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010696 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 757/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3046876 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 759/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010666 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 760/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3010606 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 16/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769330 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2780722 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Łd 860/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2780713 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ol 921/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2772724 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Ol 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2772733 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 1126/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2767664 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 311/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769735 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 855/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3022019 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 898/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2769320 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 907/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3026941 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Po 932/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2779370 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 128/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2779825 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 447/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2770627 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SAB/Bd 109/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2771225 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

II SAB/Gd 129/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2769691 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.