Court jurisprudences

I OSK 3342/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779403 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I OSK 890/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798794 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I OZ 1190/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775923 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I OZ 1431/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2772404 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 46/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2771272 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Bk 512/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2772756 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Bk 734/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2772663 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1399/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2798716 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1401/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2799008 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1473/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2772426 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 1525/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2771221 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2105/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2771286 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Gd 2158/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2772472 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 468/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782559 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782562 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 470/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782580 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 471/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782600 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2774900 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1182/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772665 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772655 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092014 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2773533 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2848034 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 867/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772668 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041108 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2773536 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2772400 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2771312 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 1407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010430 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Wr 368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895509 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.