Court jurisprudences

I SA/Ke 468/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782559 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 469/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782562 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 470/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782580 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 471/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2782600 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2774900 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1182/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772665 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1201/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772655 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3092014 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1355/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2773533 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1386/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2848034 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 867/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772668 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041108 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2773536 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2772400 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Po 969/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2771312 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Wa 1407/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3010430 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I SA/Wr 368/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2895509 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV CSK 288/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126960 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV KK 605/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145602 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV KS 57/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130200 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV KZ 66/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137828 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV Pa 48/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3021001 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV Pa 49/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3020986 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV RC 176/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3052753 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 714/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2784168 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1498/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065616 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1499/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3065605 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 1500/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030827 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SA/Wa 2919/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3030812 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

IV SAB/Wa 1678/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3072584 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.