Court jurisprudences

III C 2077/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3070779 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III C 74/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3009516 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 1382/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081780 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 1454/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081783 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 460/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009038 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 462/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081779 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 554/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081785 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 561/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081773 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 563/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3075196 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 689/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009048 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Ca 751/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3009067 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III CSK 150/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3008566 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III Cz 1274/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3076487 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III RC 228/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2784430 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Kr 653/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2771300 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 971/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769662 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 991/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769644 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 1555/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3026935 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2271/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770639 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2625/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2770658 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wa 2800/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3026872 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3085705 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 414/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3128753 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SA/Wr 540/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3099070 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SAB/Gd 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2767681 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SAB/Gd 86/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2769652 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SAB/Kr 168/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2767650 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

III SAB/Łd 42/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2769737 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.