Court jurisprudences

II SAB/Gd 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2772708 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SAB/Kr 285/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2775472 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SAB/Kr 354/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2775487 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SAB/Wa 827/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3041161 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SAB/Wa 870/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2940146 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SK 1/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161572 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II UK 12/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130156 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II UK 29/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144783 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II UK 34/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130203 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II UK 45/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161589 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I KK 2/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161574 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I NSW 363/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2959120 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OPP 3/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773514 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OPP 5/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773473 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 1912/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774847 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 1982/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053451 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 1985/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3059249 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 2031/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2782569 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 2065/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2782542 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OSK 3129/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775197 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

New I OSK 3288/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186021 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

New I OSK 4052/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3186031 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OW 288/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775275 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OZ 1440/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798843 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OZ 1444/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774867 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I OZ 1449/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2798889 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I PK 195/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130187 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I PK 229/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/2/13 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I PK 39/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130094 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I PK 58/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3130195 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 361/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775524 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 520/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2774840 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Ke 521/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2774875 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1097/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3022031 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1222/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772712 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1243/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772758 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 1353/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798821 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 461/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019784 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 509/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3019735 - wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 873/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772737 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Kr 974/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2772680 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 156/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2773856 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 366/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2773868 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 769/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2977036 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I SA/Lu 782/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2773522 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.