Court jurisprudences

II OZ 119/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2979546 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

II S 11/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3008858 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

II SA/Op 24/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2809276 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

II SA/Op 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2814488 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I PK 152/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168828 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Gd 21/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2814513 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Gd 87/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2817484 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Łd 862/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2809346 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Po 18/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2834215 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Po 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945436 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Po 20/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945522 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Po 21/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945445 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

I SA/Po 22/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2945439 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

IV CO 41/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3127026 - postanowienie z dnia 9 marca 2020 r.

IV K 78/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3068986 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

IV Ka 583/19 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3019508 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

IV U 356/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2974979 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

IV U 81/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3069102 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

New IX C 2165/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 3183810 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

VIII U 3411/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3007578 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

VII P 402/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3025011 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

VII U 3019/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3147579 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

VI Ka 327/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3069140 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

VI Ka 52/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 3070158 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

V K 46/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069704 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

V K 6/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3069712 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

XII C 2154/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3104400 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

XIV U 1714/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049493 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.

XXV C 2596/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061415 - wyrok z dnia 9 marca 2020 r.