VII SA/Wa 2408/22, Orzeczenie o przywróceniu zabytku do stanu poprzedniego ze względu na naruszenie prawa miejscowego. Najwyższy reżim ochrony prawnej wpisu do rejestru zabytków. Ważenie zasad ogólnych prawa przy dokonywaniu oceny działań właściciela zabytku - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3555022

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.